panepo.gr ΠΑΝ.Ε.Π.Ο

panepo.gr
Title: ΠΑΝ.Ε.Π.Ο
Keywords: ΠΑΝΕΠΟ, ΠΑΝ.Ε.Π.Ο., ?νωση οινολ?γων, οινολ?γοι, οινολογ?α, οινολογ?α?
Description: ΠΑΝΕΠΟ ονομ?ζεται η πανελλ?νια ?νωση Ελλ?νων οινολ?γων Βεραντζ?ρου 15, Τ.Κ. 106 77, Αθ?να, Τηλ.-Fax : 210-5244419, E-mail : panepo@panepo.gr
panepo.gr is ranked 4712841 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,213. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. panepo.gr has 43% seo score.

panepo.gr Information

Website / Domain: panepo.gr
Website IP Address: 67.225.208.62
Domain DNS Server: ns1.justnameserver.net,ns2.justnameserver.net

panepo.gr Rank

Alexa Rank: 4712841
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

panepo.gr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,213
Daily Revenue: $11
Monthly Revenue $346
Yearly Revenue: $4,213
Daily Unique Visitors 1,062
Monthly Unique Visitors: 31,860
Yearly Unique Visitors: 387,630

panepo.gr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Mon, 08 Aug 2016 03:40:41 GMT
Server Apache/2.4.16 (Unix) OpenSSL/1.0.1e-fips mod_bwlimited/1.4

panepo.gr Keywords accounting

Keyword Count Percentage
ΠΑΝΕΠΟ 19 0.72%
ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. 10 0.63%
?νωση οινολ?γων 0 0.00%
οινολ?γοι 2 0.11%
οινολογ?α 0 0.00%
οινολογ?α? 0 0.00%

panepo.gr Traffic Sources Chart

panepo.gr Similar Website

Domain Site Title

panepo.gr Alexa Rank History Chart

panepo.gr aleax

panepo.gr Html To Plain Text

ΠΑΝ.Ε.Π.Ο Κορυφ? http://panepo.gr/portal/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/7240461panepo961.jpg http://panepo.gr/portal/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/736921Header961.jpg ΔΤ Σεμιναριο 25-6-2016 ? Ολοκληρ?θηκε με επιτυχ?α το Σ?ββατο 25 Ιουν?ου 2015 , το εκπαιδευτικ? επιμορφωτικ? σεμιν?ριο τη? ΠΑΝΕΠΟ με θ?μα ‘Ορ... ‘Οργανοληπτικ? Ελαττ?ματα Ο?νων'25-6-2016 Seminari... ? Ολοκληρ?θηκε... Εκλογε? ΔΣ 2016-2018 ? Αποτελ?σματα εκλογ?ν για Δ.Σ ΠΑΝΕΠΟ (2016-2018) Το βρ?δυ τη? Κυριακ?? 6 Μαρτ?ου 2016 ολοκληρ?θηκαν οι διαδικασ?ε? για την εκλογ? του ... ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ? ?ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΟΙΝΟΦΙΛΟΥ ΣΤΗ Ν. ΕΛΛΑΔΑ? ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. Η... Ιστοσελ?δε? με Θ?σει? Εργασ?α? στο Εξωτερικ? ? USA www.winejobs.com http://www.winebusiness.com/classifieds/winejobs/ http://wineserver.ucdavis.edu/venjobs/index.php http://wine.wsu.edu/edu... Εκλογ? ν?ου Διοικητικο? Συμβουλ?ου 2014-2016 ? Μ?ρτιο? 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕκλογΗ ΝΕου ΔιοικητικοΥ ΣυμβουλιοΥ 2014-2016 Σα? πληροφορο?με ?τι, σ?μφωνα με τα αποτελ?σματα των εκλογ... Εκλογ? ν?ου Διοικητικο? Συμβουλ?ου 2012-2014 ? Μ?ρτιο? 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕκλογΗ ΝΕου ΔιοικητικοΥ ΣυμβουλιοΥ 2012-2014 Σα? πληροφορο?με ?τι, σ?μφωνα ... Εκλογ? ν?ου Διοικητικο? Συμβουλ?ου 2010-2012 ? Μ?ρτιο? 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕκλογΗ ΝΕου ΔιοικητικοΥ ΣυμβουλιοΥ 2010-2012 Σα? πληροφορο?με ?τι, σ?μφωνα με τα αποτελ?σματα των εκλογ?ν του Μ... Θ?σει? Εργασ?α? ? Αγγελ?α για Boηθ? Οινολ?γου παραγωγ?? στην ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ - ΚΤΗΜΑ GENTILINI To ΚΤΗΜΑ GENTILINI στην Κεφαλλονι? επιθυμει ν... ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΟ 2009 ? Δεκ?μβριο? 2009 ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΟ 2009 HΠανελλ?νια ?νωση Πτυχιο?χων Οινολ?γων σα? προσκαλε? στα πλα?σια τη? ?κθεση? “ΧΑΡΤΗΣ ΤΩ... Αρχικ? Δελτ?α Τ?που Forum/Chat Θ?σει? εργασ?α? Θ?σει? Εργασ?α? στο Εξωτερικ? Newsletter Ν?α Ν?α για μ?λη ΠΑΝΕΠΟ ΠΑΝΕΠΟ Ποι? ε?ναι η ΠΑΝΕΠΟ Σκοπ?? Διο?κηση Καταστατικ? Οινολ?γοι-Επαγγ. δικαι?ματα Σ?μβαση Δραστηρι?τητε? Εγγραφ? μ?λου? ΠΑΝΕΠΟ ?γραψαν για εμ?? Εκδηλ?σει? Νομοθεσ?α Νομοθεσ?α για μ?λη Βιβλιογραφ?α Δημοσιε?σει?-Πτυχιακ?? Β?σει? δεδομ?νων Περιοδικ? Επιστημονικ? ?λλα Ακαδημα?κο? φορε?? Σχολ?? Ερευνητικ? ιδρ?ματα ?λλοι φορε?? Ταινιοθ?κη Ηλεκτρονικ? βιβλ?α Παρουσι?σει? βιβλ?ων Στατιστικ? Ο?νο? Περιοχ?? Οι δρ?μοι του Κρασιο?-Κλαδικ?? εν?σει? Αμπελουργ?α Ποικιλ?ε? Οινοπο?ηση Λευκ? Ροζ? Ερυθρ? Αφρ?δη Παλα?ωση Τ?ποι ο?νων Ετικ?τε? Γευσιγνωσ?α Σερβ?ρισμα Κ?βα Ο?νο? και υγε?α Μ?ρκετινγκ ?λλα προ??ντα Αποστ?γματα ?ξο? Ζ?θο? Εργαλε?α Πρ?βλεψη καιρο? Software ?ντυπα Π?νακε? Εικ?νε? Χ?ρτε? Επαγγ. οδηγ?? Εκδ?σει? Περιοδικ? ?λλε? εκδ?σει? Επικοινων?α Links ? 0 1 2 3 4 prev next Διοργ?νωση 2oυ Διαγωνισμο? Καινοτομ?α? Διοργ?νωση 2oυ Διαγωνισμο? Καινοτομ?α? & Συμβατ?τητα? ΠΑΝ.Ε.ΠΟ εξοπλισμο?, προ??ντων και υπηρεσι?ν για τον αμπελοοινικ? το μ?α - 16/3/12 - ΟΙΝΟΡΑΜΑ ... Ν?α | Π?μπτη, 22 Α?γουστο? 2013 | Το δι?βασαν: 1072περισσ?τερα Παρουσ?αση Παρουσ?αση και Γευστικ? δοκιμ? με θ?μα: "Ελληνικο? Αφρ?δη? ο?νοι" - 17/3/12 - ΟΙΝΟΡΑΜΑ ... Ν?α | Π?μπτη, 22 Α?γουστο? 2013 | Το δι?βασαν: 1076περισσ?τερα Γευστικ? δοκιμ? Γευστικ? δοκιμ? και παρουσ?αση τεχνολογ?α? με θ?μα: "Green Wines of Greece-Πρ?σινα κρασι? τη? Ελλ?δα?" - 17/3/12 - ΟΙΝΟΡΑΜΑ ... Ν?α | Π?μπτη, 22 Α?γουστο? 2013 | Το δι?βασαν: 1062περισσ?τερα Παρουσ?αση Παρουσ?αση του σεμιναρ?ου τη? ΠΑΝ.Ε.ΠΟ: "Οργανοληπτικα ελαττ?ματα ο?νων" -17/3/12 - ΟΙΝΟΡΑΜΑ ... Ν?α | Π?μπτη, 22 Α?γουστο? 2013 | Το δι?βασαν: 1034περισσ?τερα Δι?λεξη Δι?λεξη με θ?μα: "Πρωτ?κολλο Οινοτουρισμου" - 18/3/12 - ΟΙΝΟΡΑΜΑ ... Ν?α | Π?μπτη, 22 Α?γουστο? 2013 | Το δι?βασαν: 1088περισσ?τερα H ΠΑΝΕΠΟ στο OINOΡΑ Η Πανελλ?νια ?νωση ελληνικ? οινοπαραγωγ Επισημ?νσει? Σα? περιμ?νουμε στο IMIC 2016 14-16 Οκτωβρ?ου OIV Meeting Εκπα?δευση Οινολ?γων ΚΕΟΣΟΕ ΚΕΟΣΟΕ 1ο Διαβαλκανικ? Συν? 1ο Διαβαλκανικ? Επ?σκεψη μελ?ν & φ?λ Επ?σκεψη οινικο? Κεφαλονι? Εκδρομ? ΠΑ EΚΔΡΟΜΗ στην ΚΕφαλλ?νια Αγαπητο? ‘Οργανοληπτικ? Ελαττ Η Πανελλ?νια Παρουσ?αση Ισπανικ?ν Παρουσ?αση Ισπανικων ‘Muscats du Monde’ ‘Muscats du Monde’ Πρ?σκληση συμμετοχ?? IMIC 2016 ΙΜΙC 2016 Μεγ?λο το ενδιαφ?ρον ΔΤ ΠΑΝΕΠΟ για ΦΕΚ π Η ΠΑΝΕΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Eκδρομ? VINITECH 201 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ Περισσ?τερα στο: Ν?α next prev Συντ?χθηκε απο τον/την Kanellakopoulos Christos Π?μπτη, 21 Ιο?λιο? 2016 09:27 Eκδρομ? VINITECH 2016 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝ.Ε.Π.Ο ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ VINITECH 2016 ΣΤΟ BORDEAUX Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. προτ?θεται να διοργαν?σει επαγγελματικ? ταξ?δι στο Bordeaux, την τελευτα?α εβδομ?δα του Νοεμβρ?ου, με σκοπ? την επ?σκεψη τη? Διεθνο?? ?κθεση? VINITECH-SIFEL 2016. Περισσ?τερε? πληροφορ?ε? εδ?. ΣΗΜ : Η ?γκαιρη εκδ?λωση ενδιαφ?ροντο? ε?ναι βασικ?? παρ?γοντα? για την επιτυχ? διοργ?νωση τη? εκδρομη. Τελευτα?α Ενημ?ρωση ( Π?μπτη, 21 Ιο?λιο? 2016 09:41 ) Συντ?χθηκε απο τον/την Kanellakopoulos Christos Τετ?ρτη, 20 Απρ?λιο? 2016 14:29 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ?ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΟΙΝΟΦΙΛΟΥ ΣΤΗ Ν. ΕΛΛΑΔΑ? ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. Η Πανελλ?νια ?νωση Πτυχιο?χων Οινολ?γων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.) πραγματοποιε? ερευνητικ? εργασ?α με θ?μα ?Αναζητ?ντα? τα τυπικ? χαρακτηριστικ? του Επισκ?πτη οιν?φιλου στη Ν. Ελλ?δα?. Για την διεξαγωγ? τη? ?ρευνα? ?χει δημιουργηθε? συγκεκριμ?νο ερωτηματολ?γιο, το οπο?ο θα συμπληρ?νεται απ? του? επισκ?πτε?, εφ?σον το επιθυμο?ν. Μ?χρι στιγμ??, 12 οινοποιε?α ?χουν δηλ?σει ?τι επιθυμο?ν να συμμετ?σχουν στην ?ρευν? μα?, χωρ?? αυτ? να αποκλε?ει την συμμετοχ? και ?λλων επιπλ?ον. Τα αποτελ?σματα τη? ?ρευνα? θα παρουσιαστο?ν κατ? τη δι?ρκεια του 1ου Winetourism Congress που θα πραγματοποιηθε? απ? τι? 14 ω? και τι? 16 Οκτωβρ?ου στη Σαντορ?νη. Σε περ?πτωση που κ?ποια οινοποι?α επιθυμε? να συμμετ?χει στην παραπ?νω ερευνητικ? μελ?τη? μπορε? να επικοινων?σει με του? υπε?θυνου?: · Καν?λλη Αναστ?σιο · Γατσ?λο Λ?ζαρο · Κανελλακ?πουλο Χρ?στο στι? ακ?λουθε? ηλεκτρονικ?? διευθ?νσει?: · Αυτ? η διε?θυνση ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου προστατε?εται απ? κακ?βουλη χρ?ση. Χρει?ζεται να ενεργοποι?σετε την Javascript για να τη δε?τε. · Αυτ? η διε?θυνση ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου προστατε?εται απ? κακ?βουλη χρ?ση. Χρει?ζεται να ενεργοποι?σετε την Javascript για να τη δε?τε. Η χρονικ? δι?ρκεια τη? πραγματοπο?ηση? τη? ερευνητικ?? εργασ?α? για το 2016 ?χει οριστε? απ? τι? 10/4/2016 ?ω? και τι? 10/10/2016. Οι συμπληρωμ?νε? φ?ρμε? θα πρ?πει να αποστ?λλονται ταχυδρομικ? με την ολοκλ?ρωση κ?θε ημερολογιακο? μ?να. Η ?μπνευση, ο σχεδιασμ?? και η επιτυχημ?νη ολοκλ?ρωση τη? εν λ?γω ερευνητικ?? εργασ?α? πραγματοποιε?ται στα πλα?σια των κοιν?ν μα? επιδι?ξεων σχετικ? με την ατ?ρμονη αναβ?θμιση του Ελληνικο? κρασιο? και την π?για καθι?ρωσ? του στη γευστικ? μν?μη των απανταχο? οιν?φιλων. Τελευτα?α Ενημ?ρωση ( Τετ?ρτη, 04 Μ?ιο? 2016 14:27 ) Συντ?χθηκε απο τον/την Kanellakopoulos Christos Τετ?ρτη, 04 Μ?ιο? 2016 12:36 ‘Οργανοληπτικ? Ελαττ?ματα Ο?νων'25-6-2016 Seminario Ολοκληρ?θηκε με επιτυχ?α το Σ?ββατο 25 Ιουν?ου 2015 , το εκπαιδευτικ? επιμορφωτικ? σεμιν?ριο τη? ΠΑΝΕΠΟ με θ?μα ‘Οργανοληπτικ? Ελαττ?ματα Ο?νων’ Με επιτυχ?α πραγματοποι?θηκε το σεμιν?ριο εξειδικευ?νη? κατ?ρτιση? ''Οργανοληπτικ? Ελαττ?ματα Ο?νων''. Το Δ.Σ. τη? ΠΑΝΕΠΟ θα ?θελε να ευχαριστ?σει ?σου? ?λαβαν μ?ρο?, τ?σο για την συμμετοχ? του? ?σο και για την συμβολ? του? στην επιτυχ? πραγματοπο?ησ? του. Η ΠΑΝ.Ε.Π.Ο., στο πλα?σιο τη? εν?σχυση? τη? δια β?ου εκπα?δευση? των επαγγελματι?ν του αμπελοοινικο? κλ?δου, ?χει την πρ?θεση να διοργαν?σει και ?λλα σεμιν?ρια & επιμορφωτικ? εργαστ?ρια σε ημερομην?ε? που θα ανακοινωθο?ν . ‘Οργανοληπτικ? Ελαττ?ματα Ο?νων’ - Σεμιν?ριο εκπα?δευση? 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Η Πανελλ?νια ?νωση Πτυχιο?χων Οινολ?γων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.) στο πλα?σιο τη? εν?σχυση? τη? δια β?ου κατ?ρτιση? των επαγγελματι?ν του αμπελοοινικο? κλ?δου ?χει αναπτ?ξει εδ? και μερικ? ?τη το σεμιν?ριο εκπα?δευση? στον "οργανοληπτικ? ?λεγχο ελαττωμ?των ο?νου". Ο οργανοληπτικ?? ?λεγχο? αποτελε? αναμφ?βολα πολ?τιμο εργαλε?ο στη δι?θεση των οινολ?γων και των οινοπαραγωγ?ν σε ?λε? τι? φ?σει? τη? παραγωγικ?? διαδικασ?α?. Ω? αναπ?σπαστο τμ?μα του ποιοτικο? ελ?γχου, επιτρ?πει να αξιολογ?σουμε τ?σο τα επιμ?ρου? ?σο και το σ?νολο των ποιοτικ?ν χαρακτηριστικ?ν των ο?νων, δ?νοντα? ?τσι την ευκαιρ?α να παρεμβα?νουμε με στ?χο την βελτ?ωση των χαρακτηριστικ?ν του τελικο? προ??ντο?. Ταυτ?χρονα, αποτελε? και ?να σημαντικ? εργαλε?ο για του? οινοχ?ου?, του? εμπλεκ?μενου? στην εστ?αση και την εμπορ?α, ?στε να μπορο?ν να διαμορφ?νουν αξι?πιστα τη λ?στα των ο?νων, αξιολογ?ντα? τη σχ?ση ποι?τητα?/τιμ??, το συνδυασμ? των ο?νων με τα πι?τα που προσφ?ρουν, αλλ? και την καλ?τερη διαχε?ριση τη? εξυπηρ?τηση? των πελατ?ν του?. Το σεμιν?ριο ?χει ω? στ?χο να βοηθ?σει του? επαγγελματ?ε? που σχετ?ζονται με τον ο?νο να εκπαιδευτο?ν στην αναγν?ριση ελαττωμ?των, ?στε να ε?ναι σε θ?ση να λαμβ?νουν τι? κατ?λληλε? αποφ?σει? τ?σο σε θ?ματα παραγωγ??, ?σο και σε θ?ματα διαμ?ρφωση? τιμ?? και δι?θεση? των ο?νων. Η σημασ?α τη? οργανοληπτικ?? αναγν?ριση? των ελαττωμ?των αποτελε? τον ακρογωνια?ο λ?θο τη? διασφ?λιση? τη? ποι?τητα?, απ? τα πρ?τα στ?δια τη? παραγωγ?? ω? την καταν?λωση. Το σεμιν?ριο περιλαμβ?νει τη δοκιμ? σε πραγματικ? δε?γματα ο?νων 23 ελαττωμ?των σε 4 ομ?δε?, αν?λογα με την προ?λευση του? (αμπ?λι/σταφ?λι, ζ?μωση, ωρ?μανση, παλα?ωση) Παρουσι?ζονται το ?νομα, το μ?ριο, η οσμ?, το κατ?φλι αντ?ληψη?, οι συν?θει? συγκεντρ?σει? σε ο?νου? με πρ?βλημα, η προ?λευση, ο τρ?πο? δημιουργ?α?, και οι μ?θοδοι πρ?ληψη? και αντιμετ?πιση?. Η δοκιμ? γ?νεται π?ντα σε σ?γκριση με τον ?διο ο?νο που δεν εμφαν?ζει το ελ?ττωμα, ?στε να μπορο?ν οι συμμετ?χοντε? να αναγνωρ?σουν την οσμ? σε πραγματικ?? συνθ?κε?. Το σεμιν?ριο περιλαμβ?νει επ?ση? τυφλ? δοκιμ? 7 ελαττωμ?των καθ?? και τυφλ? δοκιμ? ο?νου με περισσ?τερα απ? ?να ελαττ?ματα, ?στε οι δοκιμαστ?? να μπορ?σουν να αξιολογ?σουν τι? ικαν?τητ?? του?. Θεωρο?με σημαντικ? να αναφ?ρουμε ?τι αντ?στοιχα σεμιν?ρια παρ?χονται σ?μερα και σε ?λλε? πρωτοπ?ρε? οινοπαραγωγ?? χ?ρε? ?πω? η Γαλλ?α (ISVV), η Αυστραλ?α (AWRI) και ?λλε?, με πολλαπλ? κ?στο?. Στην Ελλ?δα το σεμιν?ριο τη? ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. ?χει διοργανωθε? τ?σο για οινολ?γου? και οινοπαραγωγο??, οινοχ?ου? καβ?στε? αλλ? και επαγγελματ?ε? τη? εστ?αση? . Το σεμιν?ριο ?χει αποσπ?σει εξαιρετικ?? κριτικ?? και θεωρε?ται ιδια?τερα υψηλο? επιπ?δου σε σχ?ση με τα αντ?στοιχα του εξωτερικο?, αποτελ?ντα? ?να σημαντικ? εργαλε?ο στην οινικ? εκπα?δευση και εξ?λιξη των ικανοτ?των των συμμετεχ?ντων. Η δι?ρκεια του σεμιναρ?ου ε?ναι 8 ?ρε?. Οι συμμετ?χοντε? λαμβ?νουν ?ντυπο υλικ?, καθ?? και βεβα?ωση συμμετοχ??. Αναφορικ? με το κ?στο? συμμετοχ?? θα θ?λαμε να γνωρ?ζεται ?τι αυτ? αφορ? βασικ? την κ?λυψη των λειτουργικ?ν εξ?δων του σεμιναρ?ου (πρ?τυπε? ουσ?ε?, ο?νο?, ?ντυπο υλικ?, κλπ). Το κ?στο? του σεμιναρ?ου ε?ναι 200 ευρ? αν? συμμετ?χοντα . Για τα ταμειακ?? εν?μερα εγγεργαμ?να μ?λη τη? ΠΑΝΕΠΟ το κ?στο? διαμορφ?νεται στα 150 ευρ?. Σημει?νουμε ?τι οι εισηγητ?? ε?ναι ?μπειροι οινολ?γοι, μ?λη τη? ΠΑΝ.Ε.Π.Ο., με σημαντικ? προ?πηρεσ?α στον κλ?δο και συνεχ? ενασχ?ληση με τον οργανοληπτικ? χαρακτ?ρα των ο?νων και προσφ?ρουν τι? υπηρεσ?ε? του? δωρε?ν στο πλα?σιο των προσπαθει?ν τη? ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. για την εν?σχυση τη? οινικ?? γν?ση? στην Ελλ?δα. Απαρα?τητη προ?π?θεση για τη διεξαγωγ? του σεμιναρ?ου ε?ναι η δ?λωση προεγγραφ?ν, ?στε να μπορο?ν να υπολογιστο?ν οι ποσ?τητε? των πρ?τυπων ουσι?ν και των δειγμ?των (ελ?χιστο? αριθμ?? συμμετεχ?ντων 10 ?τομα). Ε?μαστε στη δι?θεση σα? για οποιαδ?ποτε διευκρ?νιση Με εκτ?μηση Παναγι?τη? Μανωλ?πουλο? Πρ?εδρο? Πανελλ?νια? ?νωση? Πτυχιο?χων Οινολ?γων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.) Σημε?ωση: Συμπληρ?στε το ?ντυπο συμμετοχ??. Τελευτα?α Ενημ?ρωση ( Τρ?τη, 28 Ιο?νιο? 2016 10:20 ) Ε?σοδο? ? Να με θυμ?σαι Ξεχ?σατε τον Κωδικ? σα?; Ξεχ?σατε το ?νομα Χρ?στη; Εγγραφ? μ?λου? ΠΑΝΕΠΟ ?χουμε 1 επισκ?πτη? συνδεδεμ?νου? Τελευτα?α ν?α εικ?νε? β?ντεο γκ?λοπ Eκδρομ? VINITECH 2016 ΔΤ ΠΑΝΕΠΟ για ΦΕΚ που αφορα την Κλωνικη Επιλογη ΙΜΙC 2016 Πρ?σκληση συμμετοχ?? IMIC 2016 ‘Muscats du Monde’ 2016 ΔΤ Σεμιναριο 25-6-2016 Παρουσ?αση Ισπανικ?ν κρασι?ν ‘Οργανοληπτικ? Ελαττ?ματα Ο?νων' Seminario Κεφαλονι? Εκδρομ? ΠΑΝΕΠΟ http://panepo.gr/portal/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/828349Copy_of_Dionysos.gif http://panepo.gr/portal/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/222291Logo_eonorama.jpg 0 1 Π?? σα? φα?νεται η καινο?ρια ιστοσελ?δα τη? ΠΑΝΕΠΟ; Φοβερ?!! Πολ? καλ? Συμπαθητικ? Αδι?φορη Χ?λια!! Δημοφιλ? ?ροι χρ?ση? Υπ? κατασκευ? Φ.Ε.Κ., κανονισμο? Συχν?? ερωτ?σει? Λεξικ? Δελτ?α τ?που Θ?σει? Εργασ?α? στο Εξωτερικ? Θ?σει? εργασ?α? Amount of short articles: 0 1 2 3 4 5 Amount of articles links: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 You can order sections with dragging on list bellow: dynamic pages Αποθ?κευση Ακ?ρωση Reset ΔΤ Σεμιναριο 25-6-2016 Ολοκληρ?θηκε με επιτυχ?α το Σ?ββατο 25 Ιουν?ου 2015 , το εκπαιδευτικ? επιμορφωτικ? σεμιν?ριο τη? ΠΑΝΕΠΟ με θ?μα ‘Οργανοληπτικ? Ελαττ?ματα Ο?νων’ Με επιτυχ?α πραγματοποι?θηκε το σ?ββατο 25-6-2016, το σεμιν?ριο με Δευτ?ρα, 27 Ιο?νιο? 2016 ‘Οργανοληπτικ? Ελαττ?ματα Ο?νων'25-6-2016 Εκλογε? ΔΣ 2016-2018 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ιστοσελ?δε? με Θ?σει? Εργασ?α? στο USA www.winejobs.com http://www.winebusiness.com/classifieds/winejobs/ http://wineserver.ucdavis.edu/venjobs/index.php http://wine.wsu.edu/education/employment/ http://www.napawinejobs.com/ http://twitter.com/GetWineJobs http://www.getwinejobs.net/ http://bevforce.com/wine-jobs.php http://winejobs.org/ http://www.jobsforwine.com/ http://www.wineandspiritsjobs.com/jobseeker/job_listings.aspx http://winejob.com/ http://www.ewine.com/cl4221f13d/index.php http://www.winespectator.com/display/show/id/jobopenings http://www.california-wine-trails.com/?tag=wine-jobs http://www.winedegree.com/ http://www.locatewinejobs.com/ http://www.crazyaboutwine.com/jobs/ http://www.wineprorecruiters.com/ Canada http://www.canadawinejobs.ca/default.asp UK http://www.ukwinejobs.com/ http://www.jobijoba.co.uk/wine-jobs http://www.provenancerecruitment.com/page3.htm http://www.harpers.co.uk/jobs/ http://www.careerjet.co.uk/wine-jobs.html Australia & New Zealand http://www.jobmonkey.com/winejobs/ http://www.wineindustryjobs.com.au/ http://www.winediva.com.au/wine-jobs/ http://www.workingabroadmagazine.com/jobs-abroad/new-zealand-jobs/ http://www.winejobsonline.com/ France http://www.vitijob.com/ (και ?λλε? χ?ρε?) http://www.bestsampleresume.com/find-france-wine-jobs.html http://www.vinea-recrutement.com/ http://www.agrojob.com/emploi/vins-et-alcools.asp http://jd.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp http://www.pole-emploi.fr/accueil/ Italy http://www.bloglavoro.com http://www.jobrapido.it/?q=vendemmia http://www.mrlavoro.com/lavoro/vendemmia/_/ http://www.n-jobs.it/lavoro-vendemmia.html Γερμαν?α - Ελβετ?α http://www.winzer-service.de/ http://www.weinbau.ch/stellenmarkt Ν?τια Αφρι Τετ?ρτη, 24 Δεκ?μβριο? 2014 Θ?σει? Εργασ?α? Αγγελ?α για Boηθ? Οινολ?γου παραγωγ?? στην ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ - ΚΤΗΜΑ GENTILINI To ΚΤΗΜΑ GENTILINI στην Κεφαλλονι? επιθυμει να προσλ?βει βοηθ? οινολ?γου παραγωγ?? για την περ?οδο του τρ?γου 2016 με ενδεχ?μενη μ?νιμη συ Τρ?τη, 26 Ιανου?ριο? 2010 ? Created by ? bananiotis.com copyright ? PANEPO 2002-2016 Δικα?ωμα πνευματικ?? ιδιοκτησ?α?, παρα?τηση απ? ευθ?νη και δ?λωση μη-υποστ?ριξη?. email επικοινων?α? panepo@panepo.gr Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6). Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities. Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks. Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.

panepo.gr Whois

Domain Name: PANEPO.GR